The Mobile Life: het boek voor expats

The mobile life

The Mobile Life – a new approach to moving anywhere door veteraanwereldburgers Diane Lemieux en Anne Parker richt zich op individuen die hun eerste expatervaring opdoen. De auteurs, die het onderwerp zowel professioneel als persoonlijk kennen, hebben het onderwerp aangepakt met een zeer gedetailleerde interpretatie van wat nodig is om gewetensvol de beslissing te nemen om te ontwortelen en te hervestigen in een onbekend land.

Op een universitair curriculum zou The Mobile Life mogelijk een plaats vinden op een introductiecursus psychologie of Expat 101. De inhoud is breed van opzet en biedt iedere potentiële expat die naar een ander deel van de wereld verhuist iets. Alle aspecten van het maken van een internationale verhuizing vanuit een psychologisch perspectief komen aan bod, bekende begrippen als Maslow’s Hierarchy of Needs en Hall’s Analogy of Culture zijn opgenomen met recent geïntroduceerde terminologie zoals emotionele intelligentie, moreel quotiënt en lichaamsquotient.

Bedrijfsgids

Door de term ‘teamleider’ te gebruiken om naar ouders te verwijzen, wordt het idee ondersteund dat familieleden als een team werken. Voortbordurend op deze werkwijze doet informatie denken aan teambuildingdagen in gesloten ruimten met papier en whiteboardruimte – waar de rollen en verantwoordelijkheden worden gebrainstormd, gedocumenteerd, geanalyseerd en besproken tot op het punt van consensus binnen het familieteam.

Geschiedenis

Het kiezen van de analogie van Sir Ernest Shackleton en zijn Antarctische expeditie uit 1914 om de uitdagingen van een wereldwijde verhuizing uit te leggen, en de essentiële attributen van een goede leider om het voortbestaan van de begeleidende familieleden te verzekeren, is misschien een te losse connectie in het boek. Lezen over Shackleton is een plezierige afleiding, maar het vergelijken van een zeekapitein, die met zijn bemanning reisde en maandenlang vast kwam te zitten in Antarctica voordat hij terugkeerde naar zijn familie, met een Engelse familie die op hun eerste expatpost in Abu Dhabi of Singapore aankomen is een stompzinnige vergelijking.

Over het geheel genomen kennen de auteurs ongetwijfeld hun onderwerp. Het boek zal ten goede komen aan individuen die zich willen verdiepen in de waarom en hoe vragen die voortkomen uit een beslissing om naar een nieuw land te verhuizen. Het boek is gebaseerd op de psychologie van het maken van de overgang – toegegeven een stap die veel expats niet in overweging nemen wanneer ze wereldburgers willen worden.

The Dutch and their Delta: alles over de Deltawerken

The Dutch and their Delta

Buiten Nederland is het weinig bekend dat een derde van dit piepkleine landje zonder een paar grote dijken onder water zou komen te staan. Wanneer het overgelaten wordt aan Moeder Natuur zou Schipol Airport in feite een meer zijn (het ligt 3 meter onder de zeespiegel) en het landelijke Noord-Holland zou eigenlijk door de Noordzee teruggewonnen moeten worden.

Jacob Vossestein (auteur van Dealing with the Dutch) heeft een heel boek geschreven over de bezorgdheid van het Nederlandse volk om water uit hun klompen te houden, en The Dutch and their Delta: Living below sea level, is zijn recente aanbod. Dit bijbelse compendium is een genot voor iedereen die in Nederland woont, vroeger of nu, die zich ooit een beetje heeft afgevraagd hoe ingewikkeld het is om de oceaan uit de Lage Landen te pompen.

Met overal tekenen van hun hachelijke situatie in de vorm van windmolens, kanalen, polders en enorme met gras begroeide bulten aarde die de golven tegenhouden, kan men zich alleen maar verbazen over het wereldleidende vernuft van Nederland op het gebied van waterbeheer. Je hoeft geen ingenieursnerd te zijn om je af te vragen hoe het allemaal werkt, je hoeft alleen maar vanaf de top van een dijk tijdens een storm naar de zee te staren om het gevoel van angst te begrijpen wat deze mensen vroeger gehad moeten hebben.

Met 300 pagina’s met uitstekende foto’s en beschrijvende uitleg schittert Vossestein’s enthousiasme over het onderwerp en zijn duidelijke liefde voor dit prachtige landje. The Dutch and their Delta: Living below sea level is een verrassend fascinerende lectuur en een perfecte aanvulling voor iedere zichzelf respecterende Nederlandse koffietafel.

The Hague and the best of the Netherlands

The Hague and the best of the Netherlands

Gepubliceerd in 2013, The Hague and the best of the Netherlands door Violetta Polese en Blake Evans-Pritchard, kiest Den Haag en niet Amsterdam als focusstad van het boek.

De gedachte achter deze keuze is dat veel expats naar Den Haag verhuizen. Hoewel een geldige verklaring, kunnen nieuwsgierige lezers vermoeden dat het extra motief achter de keuze voor Den Haag, is dat het de geadopteerde thuisbasis was van de auteurs tijdens hun verblijf in Nederland. Het boek is geschreven in drie delen, afgesloten met een korte taalles aangevuld met een audio-download.

Essentiële informatie over Nederland

Het eerste deel concentreert zich op informatie die essentieel is voor mensen die naar Nederland verhuizen, zoals ziektekostenverzekeringen, het openen van bankrekeningen, het betalen van belastingen en arbeidswetgeving. De uitleg van de Nederlandse economie en politiek in slechts twee pagina’s is een geschenk voor lezers. Verder biedt de beknopte geschiedenis van Nederland de basis voor het begrijpen van beroemde kunstwerken, kerken en monumenten die elk jaar door miljoenen toeristen worden bezocht.

Den Haag

Het voordeel van de kennis van de auteur over de stad en de lokale omgeving wordt duidelijk in het gedeelte gewijd aan Den Haag en omgeving. Wandel- en fietsroutes, musea, sportmogelijkheden, restaurantbeschrijvingen, beschrijvingen van buurten, openbaar vervoer en verborgen pareltjes in de stad, zijn allemaal uitgeprobeerd en getest door het schrijfteam. De contactgegevens, inclusief openingstijden en kosten, worden aangevuld met opmerkingen over waarde en diensten. Dit is vooral handig als je nieuw bent in de stad en een fietsenmaker, een goedkope kapper of een Japans restaurant nodig hebt, maar niet weet waar je moet gaan zoeken.

Beste van Nederland

Ongetwijfeld zal het laatste deel van het boek te maken krijgen met kritiek van zowel de lokale bevolking als de tijdelijke bewoners. Met uitzondering van Zuid-Holland is elke provincie beperkt tot een paar bladzijden. Dit roept vragen op over de visie van de auteurs. Vonden de auteurs Haarlem, Hilversum en Eindhoven niet leuk? En waarom krijgt de Amsterdamse Wallen bijna twee keer zoveel aandacht als het Rijksmuseum en het museum van Van Gogh samen? Wat de antwoorden ook zijn, The Hague and the best of the Netherlands is een informatieve, interessante, soms ongebruikelijke stadsgids, gevuld met voorkennis en enthousiaste aanbevelingen.