The Mobile Life: het boek voor expats

The mobile life

The Mobile Life – a new approach to moving anywhere door veteraanwereldburgers Diane Lemieux en Anne Parker richt zich op individuen die hun eerste expatervaring opdoen. De auteurs, die het onderwerp zowel professioneel als persoonlijk kennen, hebben het onderwerp aangepakt met een zeer gedetailleerde interpretatie van wat nodig is om gewetensvol de beslissing te nemen om te ontwortelen en te hervestigen in een onbekend land.

Op een universitair curriculum zou The Mobile Life mogelijk een plaats vinden op een introductiecursus psychologie of Expat 101. De inhoud is breed van opzet en biedt iedere potentiële expat die naar een ander deel van de wereld verhuist iets. Alle aspecten van het maken van een internationale verhuizing vanuit een psychologisch perspectief komen aan bod, bekende begrippen als Maslow’s Hierarchy of Needs en Hall’s Analogy of Culture zijn opgenomen met recent geïntroduceerde terminologie zoals emotionele intelligentie, moreel quotiënt en lichaamsquotient.

Bedrijfsgids

Door de term ‘teamleider’ te gebruiken om naar ouders te verwijzen, wordt het idee ondersteund dat familieleden als een team werken. Voortbordurend op deze werkwijze doet informatie denken aan teambuildingdagen in gesloten ruimten met papier en whiteboardruimte – waar de rollen en verantwoordelijkheden worden gebrainstormd, gedocumenteerd, geanalyseerd en besproken tot op het punt van consensus binnen het familieteam.

Geschiedenis

Het kiezen van de analogie van Sir Ernest Shackleton en zijn Antarctische expeditie uit 1914 om de uitdagingen van een wereldwijde verhuizing uit te leggen, en de essentiële attributen van een goede leider om het voortbestaan van de begeleidende familieleden te verzekeren, is misschien een te losse connectie in het boek. Lezen over Shackleton is een plezierige afleiding, maar het vergelijken van een zeekapitein, die met zijn bemanning reisde en maandenlang vast kwam te zitten in Antarctica voordat hij terugkeerde naar zijn familie, met een Engelse familie die op hun eerste expatpost in Abu Dhabi of Singapore aankomen is een stompzinnige vergelijking.

Over het geheel genomen kennen de auteurs ongetwijfeld hun onderwerp. Het boek zal ten goede komen aan individuen die zich willen verdiepen in de waarom en hoe vragen die voortkomen uit een beslissing om naar een nieuw land te verhuizen. Het boek is gebaseerd op de psychologie van het maken van de overgang – toegegeven een stap die veel expats niet in overweging nemen wanneer ze wereldburgers willen worden.