De essentie van tao zegt: ‘wat ontspannen gaat, is goed.’ Deze handleiding neemt je mee te ontdekken wat hier precies mee bedoeld wordt, en hoe je deze levenswijsheid in je leven verwerkelijken kan.
De titel van het boek komt uit het eerste verhaal, waar Tswang Tse zegt:

‘Zo voel je, als de schoen past, je voet niet;
als de riem past, je buik niet.
En als het hart op de goede plaats zit,
denk je niet aan voor of tegen.’

Osho’s commentaar op dit en volgende leerverhalen van de beroemde taomeester Tswang Tse, biedt geen intellectuele verhandeling over principiële zaken, maar meer een inzicht in onze actuele situatie hier-en-nu vanuit een perspectief van tweeduizendvijfhonderd jaar geleden.
Groot is zijn affiniteit met Tswang Tse, als hij diens leerverhalen gebruikt als middel om de conditioneringen van onze westerse mind te beschrijven, en die al doende te transcenderen. En daarbij worden die woorden tot een handleiding, die je mee kunt nemen op je eigen individuele weg, en zo hun wijsheid te verwerkelijken in het eigen leven.

‘Het lijkt wel of tao de enige levensvisie is die totaal is: het ontkent het aardse niet, het ontkent het hemelse niet. Het aanvaardt beide, het aanvaardt de eenheid van beide. Het geheel te vertrouwen is de enige manier heilig te worden, en door het geheel te vertrouwen wordt je ge-heeld. En als je leven heel is, is het leven een zegen, is het leven een feest.’

Inhoudsopgave:
1. Als de schoen past
        Welk geheim gaat er schuil achter moeiteloosheid
2. De vesting van de geest
        Vind de weg terug naar je eigen natuur
3. Vluchten voor je schaduw
        Zelfacceptatie is de sleutel
4. De vechthaan
       
Het ego is de barrière.
5. De apenberg
        Verzorg het zaad van je potentieel
6. Symfonie voor een zeevogel
        Ieder individu is een wereld op zich
7. Najaarsoverstromingen
       
Het leven is een mysterie dat beleefd moet worden
8. De schildpad
        Ieder kind wordt normaal geboren – kijk naarbinnen en je vindt je schat
9. Hertog Hwan en de wagenmaker
       
Het leven blijft van moment tot moment veranderen
10. Iedereen wordt in de tao geboren
       
Let op voor de altijd verlangende mind

Voorwoord

Na een aantal ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven, begreep ik dat er nu toch echt eens ‘iets moest gebeuren.’ Ik voelde me niet echt gelukkig, en diep van binnen was ik niet zo opgewekt en vrolijk als ik aan de oppervlakte wel leek. Ook was ik erachter gekomen dat ik die tweeënveertig jaar lang niet, of op z’n minst niet helemaal mijzelf was geweest. Ik merkte dat al mijn denken nooit één van mijn vragen of problemen kon oplossen.

Vele waren de stations op mijn zoektocht, en op één daarvan kreeg ik een boek van Osho in handen, of eigenlijk bijna tegelijkertijd twee. Over Grenzen van de Psychologie, en Leven Liefde Lachen waren, tegen de publieke opinie over deze auteur in, voor mij enorme openbaringen. Wat Osho in deze boeken over het leven zelf aan de orde stelt, sprak mij veel meer aan dan alles wat ik tot nu toe op mijn zoektocht had gehoord, gelezen of gezien. En dat smaakte naar meer…
Toen vond ik Als de Schoen Past, en het was alsof ik voor het eerst in mijn leven echt thuiskwam.
De tien schitterende leerverhalen van Tswang Tse, ongeveer een tijdgenoot van Boeddha, die Osho hier als uitgangspunt gebruikt, blinken uit door heldere eenvoud en inzicht. En misschien juist wel daardoor is Osho vijfentwintig eeuwen later in staat deze verhalen in een hedendaagse context te zetten. Een paar van de inzichten die in onze moderne oren nogal tegendraads klinken, zijn bijvoorbeeld: Dat wat moeiteloos gaat, komt niet meer terug, terwijl inspanning zichzelf in stand houdt, of je dat nu wilt of niet. En: Leef natuurlijk, moeiteloos en eenvoudig, want we zijn zelf voor honderd procent natuur, en bovendien is er niets beter dan de natuur. Dus leef hier-en-nu, kijk gewoon naar je behoeftes en bevredig ze. Ontspan, geniet en wees vrolijk.
Mijn vele denken over de belangrijke dingen van het leven, kwam hierdoor op een bepaald moment spontaan tot stilstand: eenvoudig levend in het hier-en-nu is het denken een geweldig stuk gereedschap: je neemt het ter hand als je het nodig hebt, en daarna leg je het weer opzij.
En er dienen zich nog vele van die inzichten aan, die een diepe indruk op mij hebben gemaakt. Maar graag wens ik u zelf veel plezier om dat te ontdekken wat bij u past.
Dit inmiddels erg gelukkige mens kan dit korte voorwoord hier beëindigen, met te zeggen dat velen in zijn omgeving op deze hernieuwde uitgave zitten te wachten.
En terecht!

Rob van Zalingen,
Rosmalen