Zo schrijf je de conclusie van een essay

Hoe essay-conclusie schrijven

“Dus, wat is het doel van een conclusie? De jonge gezichten van mijn leerlingen van groep zeven staren me met een lege blik aan. Terwijl ik op zoek ga naar een teken van leven, word ik herinnerd aan een gesprek met mijn scriptie-adviseur, waarin hij mij dezelfde uitdrukking beschreef op de gezichten van zijn studenten toen hij het over schrijven had.”

“Uiteindelijk doorbreekt een zacht stemmetje de stilte: Um… voor het samenvatten van wat je in het essay zei?

“Ja, goed. Dat is wat velen van jullie geleerd hebben, en daar is een reden voor. Maar, zeg ik met een verlegen glimlach, hoe veel van jullie hebben de volgende situatie meegemaakt? Je bent aan het worstelen met het zoeken naar nieuwe woorden om nog een keer te zeggen wat je al gezegd hebt en denkt: Dit is dom. Ik heb dit zojuist gezegd. Waarom zeg ik het nog een keer? Alle kinderen schieten in de lach.”

“Maar ik begrijp het niet, vraagt een leerling. Als we niet moeten samenvatten in een conclusie, wat moeten we dan wel doen?”

Het bovenstaande stukje is wat een leraar met ons deelde toen we een discussie voerde over de conclusie van een essay.

Dit artikel geeft antwoord op de vraag die door de leerling gesteld wordt, door uit te leggen wat het werkelijke doel van een essay-conclusie is en hoe je er een kunt schrijven. De benadering die het artikel presenteert is speciaal ontworpen om van toepassing te zijn op elk onderwerp van het essay en om nuttig te zijn voor iedereen die leert hoe een goed essay te schrijven, variërend van middelbare en hogeschool scholieren tot universitaire studenten en volwassenen.

Laten we beginnen!

De “verkeerde manier” om een essay-conclusie te schrijven

Op de basisschool hebben de meesten van ons geleerd om een conclusie te schrijven door samen te vatten wat we in het essay hebben gezegd. Dit is effectief op het beginniveau van het schrijven, omdat het organiseren van ons denken in het schrijven nieuw is. Het schrijven van conclusies op deze manier geeft beginnende schrijvers de kans om de logica van hun denken te controleren en biedt leerkrachten een gemakkelijke manier om te controleren op begrip.

Hoewel effectief als leermiddel, is het niet effectief voor schrijven. In het echte schrijven is het samenvatten in een conclusie in het beste geval overbodig en saai. In het slechtste geval kan het beledigend zijn voor je lezer. Samenvatten in een conclusie brengt een van de twee boodschappen over:

 • Ik denk dat mijn schrijven de eerste keer verwarrend was, dus ik herhaal het nog een keer.
 • Jij (de lezer) bent niet slim genoeg om te onthouden wat ik net gezegd heb, dus ik ga het nog een keer zeggen.

Het volstaat om te zeggen dat geen van beide dingen waarschijnlijk heel goed zullen werken.

Conclusie essay schrijven

Een essay-conclusie voorbeeld: De “verkeerde manier”

Om deze discussie duidelijk te maken, is hier een voorbeeldconclusie op de “verkeerde manier” geschreven. Dit is geschreven op het niveau dat men zou kunnen verwachten van een leerling op de late middelbare of vroege hogere school. Deze punten zijn echter net zo relevant voor universitaire studenten en volwassenen. Want hoewel de punten die ze naar voren brengen misschien genuanceerder en gedetailleerder zijn, schrijven velen nog steeds conclusies die hetzelfde basispatroon volgen.

Essay opdracht:

Beschrijf de belangrijkste prestaties van Abraham Lincoln tijdens zijn presidentschap.

Reactie (alleen conclusie):

Zoals je kunt zien, heeft Abraham Lincoln veel geweldige dingen bereikt tijdens zijn tijd als president van de Verenigde Staten. Hij leidde de Verenigde Staten door de Burgeroorlog heen en voorkwam dat het land uit elkaar viel. In de loop van de oorlog ondertekende hij de Emancipatieproclamatie, waarmee hij alle Afrikaanse Amerikanen in de Verenigde Staten van de slavernij bevrijdde. Toen het moeilijk werd, moedigde hij de burgers en de troepen aan door middel van toespraken als “The Gettysburg Address”. En ten slotte leidde hij als politiek leider en militair leider op een manier die de wijsheid benadrukte door gedeelde verantwoordelijkheid en discussie. Abraham Lincoln was zonder twijfel een van de grootste presidenten van de Verenigde Staten.

De conclusie hierboven noemt een groot aantal prestaties van Abraham Lincoln tijdens de Burgeroorlog, dus het lijkt een redelijk goede conclusie. Helaas zou dit slechts een opsomming zijn van punten die eerder in het essay al meer in detail zijn genoemd, waardoor het helemaal geen waarde meer toevoegt aan het essay.

De “juiste manier” om een essay-conclusie te schrijven

Je lezer helpen begrijpen waarom je onderwerp van belang is…

Dus als het samenvatten in een conclusie de verkeerde benadering is, wat is dan de juiste? Het antwoord ligt in het duidelijk begrijpen van het werkelijke doel van een conclusie. De belangrijkste argumenten en details van het onderwerp waarover je geschreven hebt, zijn al behandeld in de inleiding en de hoofdtekst van het essay. De conclusie is je kans om de lezer te laten zien waarom het belangrijk is door de vraag “Dus wat?” te beantwoorden.

Het is voor studenten soms moeilijk om een conclusie op deze manier te benaderen, omdat ze zelden het onderwerp kiezen waarover ze schrijven, waardoor ze zich misschien niet echt bekommeren om de reden waarom het belangrijk is. Voor hen is het gewoon een noodzakelijke taak om een goed cijfer te halen. De uitdaging voor elke goede schrijver is echter om het onderwerp dat hij/zij krijgt (ongeacht zijn/haar eigen persoonlijke interesse erin) te nemen en te zoeken naar de diepere betekenis die het heeft – om de vraag te beantwoorden: “Dus wat?”

Essay-conclusie schrijven

Om deze vraag te beantwoorden, verbind je wat je geschreven hebt met iets dat groter is dan het voorgaande. Op collegiaal niveau wordt dit vaak gedaan door wat er geschreven is te koppelen aan het werk van anderen die gelijkaardig werk in het veld hebben gedaan, en uit te leggen hoe het de ideeën van andere schrijvers en denkers ondersteunt of uitdaagt. Middelbare en hogeschool scholieren – naast universitaire studenten en volwassenen die buiten hun specifieke kennisvelden schrijven – hebben vaak niet genoeg achtergrond over de onderwerpen waar ze over schrijven om dit te doen; ze hebben een alternatief nodig.

De sterkste, meest universele manier om deze vraag te benaderen, is om datgene waar je over geschreven hebt te koppelen aan grotere, meer universele ideeën. Relateer wat je geschreven hebt aan de universele menselijke ervaring.

De universele menselijke ervaring

Wanneer we het idee van de universele menselijke ervaring naar voren breng, dan krijgen we meestal de reactie: “Huh? Wat is dat?” Simpel gezegd: de universele menselijke ervaring zijn die ervaringen die de hele mensheid door de tijd heen gemeen heeft. Om dit duidelijker te maken is hier een lijst van verschillende aspecten van de universele menselijke ervaring. De lijst is bedoeld om voorbeelden te geven en is geenszins volledig, maar het moet je een idee geven.

Emoties
Relaties
Levenscyclus
Andere grote ideeën
Liefde
Moederschap
Geboorte
Oorlog & vrede
Angst
Vaderschap
Groei
Macht
Haat
Broederschap
Dood
Zwakte
Geluk
Zusterschap
Jeugd
Vooroordelen
Droefigheid
Vriendschap
Ouderdom
Passie
Vijandschap
Onzelfzuchtig

Dus, met deze concepten in gedachten, definieer je conclusie als volgt: Wat zegt wat ik heb geschreven over __________________ ? Vul deze leegte in met een van de hierboven opgesomde elementen van de menselijke ervaring, of een ander element dat je kunt bedenken dat passend lijkt.

Aangezien de elementen van de universele menselijke ervaring per definitie universeel zijn voor alle mensen, ben je er zeker van dat je op een groot idee terechtkomt dat voor je lezer zinnig zal zijn door deze benadering te volgen. Hiermee toon je aan dat je in staat bent om te verbinden wat je te zeggen hebt met een grotere wereld. Dit is precies wat leraren en algemene lezers zoeken in een goede schrijver: kun je me laten zien waarom wat je geschreven hebt belangrijk is?

Conclusie essay schrijven tips

Praktische tips voor het schrijven van een sterke conclusie

De basisstructuur van een sterke conclusie is vrij eenvoudig. Om de vorm ervan te verduidelijken, zullen we de lay-out van een enkele paragraafconclusie bespreken. Dit zou geschikt zijn voor kortere artikelen van bijvoorbeeld één tot vijf pagina’s. Grotere documenten kunnen meer dan één paragraafconclusie nodig hebben om al het materiaal te bespreken, maar de basisstructuur moet dezelfde blijven.

In de eerste zin van je conclusie (of de eerste paragraaf bij grotere documenten) moet worden vermeld waarover je tot nu toe in de krant hebt geschreven. Vat in wezen in één zin samen waar het essay over ging. Vat het niet punt voor punt samen. De rest van de paragraaf is vervolgens bedoeld om de tot nu toe gepresenteerde ideeën te verbinden met de grote ideeën van de universele menselijke ervaring die meer direct relevant zijn voor de lezer.

Door je conclusieparagraaf op deze manier te schrijven, zullen je lezers beginnen te zien dat je de mogelijkheid hebt om je mening of wat je geleerd hebt op te volgen en te verbinden. Alle soorten lezers zullen een aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van je schrijven opmerken, en ze zullen je gedachten en gevoelens beginnen te waarderen. Ze zullen niet alleen zien waarom je essay er toe doet, maar ook waarom jij er toe doet.

Een essay-conclusie voorbeeld: De “juiste manier”

Om deze discussie duidelijk te maken, delen we wederom een voorbeeldconclusie die zich richt op het beantwoorden van de vraag: “Dus wat? Deze conclusie is ook geschreven vanuit het perspectief van een late middelbare school of vroege hogeschool scholier. Meer gevorderde schrijvers zouden dezelfde aanpak moeten volgen met een diepere en genuanceerdere taal.

Essay opdracht:

Beschrijf de belangrijkste prestaties van Abraham Lincoln tijdens zijn presidentschap.

Reactie (alleen conclusie):

Zoals je kunt zien, heeft Abraham Lincoln veel bereikt tijdens zijn presidentschap van de Verenigde Staten. Geweven door elk van zijn prestaties was echter een enkel thema – het thema van de eenheid. Hij zocht altijd, door middel van zijn toespraken en zijn leiderschapsstijl, naar versterking van het gevoel van eenheid onder de mensen om hem heen. Hij werkte niet alleen voor het behoud van een verdeeld land, maar ook voor het behoud van de verdeelde menselijke geest. Terwijl we vandaag de dag worstelen met een steeds globaler wordende samenleving, kan het ons goed van pas komen om de acties en beslissingen en het leven van deze eenvoudige, nederige man te onthouden. Misschien moeten we met een nieuw soort ernst luisteren naar die woorden, die hij niet alleen in zijn beroemdste toespraak heeft geëerd, maar ook door de manier waarop hij zijn leven heeft geleefd: dat “…alle mensen gelijk zijn geschapen”.

Essay-conclusie schrijven tips

Leer om conclusies te formuleren die je ideeën verbinden met wat er toe doet in de wereld en mensen zullen gaan luisteren.

Je business schrijfvaardigheden verbeteren

Business schrijfvaardigheden

Het is je eindelijk gelukt om een bedrijf je in dienst te laten nemen. Maar nu komt het moment van de waarheid, want je mooie woorden moet je nu onderbouwen met daden. Alhoewel je waarschijnlijk alle noodzakelijke softwarevaardigheden voor IT, bedrijfsadministratie en andere marketing en reclame banen hebt, zijn er twee andere die je ongetwijfeld nog moet leren, is het spreken en schrijven zoals men in het bedrijfsleven doet.

Het maakt deel uit van wat we het “halo-effect” noemen. Het grootste deel van de ‘oude’ zakenlieden uit de jaren ’60, ’70 en ’80 straalden hun persoonlijkheid uit door een ferme handdruk. Het is een karaktertest. De nieuwe fysieke tegenhanger in het huidige computer gegenereerde virtuele kantoor, is de goed geschreven e-mail en zakelijke brief.

In deze nieuwe omgeving moet je de virtuele tegenhanger van een handdruk overbrengen, door een professional te zijn in je e-mail correspondentie met genoeg personalisatie en hoffelijkheid om je boodschap effectief en beknopt over te brengen.

Er zijn een heleboel zakelijke schrijfmanieren waar we ons allemaal aan moeten houden, afhankelijk van de functie. Een zakelijk voorstel is anders geschreven dan een werkverklaring. We gaan niet elk type bedrijfsdocument doornemen – dat zou onmogelijk zijn. We zullen je echter een paar tips geven om een zakelijk document of e-mail op te stellen om je te laten klinken als een doorgewinterde veteraan.

Probeer het volgende in gedachten te houden.

Tijd is geld – Houd het kort

Je kan een legendarische blogger zijn met een fanclub van duizenden fans, maar in de zakenwereld is maximale spraaklengte dodelijk. De meeste managers hebben geen tijd voor je gevatheid en humor, dus dat moet je tot een minimum houden. Gevatheid kan gemakkelijk verkeerd worden begrepen als iets ongepast door een serieuze manager die zijn gevoel voor humor chirurgisch heeft laten verwijderen.

De gewoonte bij de meeste managers vandaag de dag, is dat ze er trots op zijn dat ze hun e-mails niet lezen tijdens kantooruren. Ze zullen ofwel de uren voor het werk doorbrengen met het lezen van alles wat de avond ervoor kwam, ofwel na 17.00 uur beginnen met het lezen van hun e-mail. Hoe dan ook, ze hebben in ieder geval het reisschema van die dag in hun hoofd of ze willen misschien de laatste trein naar huis halen, zodat ze de paar persoonlijke uren die ze hebben kunnen benutten. Verspil hun tijd niet.

En maak er geen redactioneel stuk fan. Houd het bij de feiten. Je weet nooit wie je woorden nog meer zal lezen. Begin met een basisonderwerp in de daarvoor bestemde plek. Als je een e-mail schrijft, markeer dan op de juiste manier het belang en vermeld het onderwerp.

Als je een e-mail schrijft, beperk je de inhoud tot drie paragrafen. Onthoud de “vijf W’s” – wie, wat, waar, waar, wanneer en waarom. Je moet wat variatie van dit in je bericht hebben. Vermeld het probleem in die termen. Geef aan waarom het belangrijk kan zijn. En als je een oplossing hebt, houd het simpel (KISS). Als de oplossing tijd in beslag neemt, leg het uit in een bijlage als een zakelijk voorstel of vraag om een plekje in zijn agenda voor een vergadering.

Je e-mail is hiervoor niet de plaats.

Business schrijfvaardigheden verbeteren

 

Keep it simple, stupid

Ja, we hebben het tegen jou. Als je denkt dat het schrijven van complexe, saaie zinnen – hoe goed geconstrueerd ook – een goed idee is voor een zakelijke communicatie, dan ben je meneer Stupid. Je boodschap zit sneller in zijn prullenbak dan dat je het woord “verwijderd” kunt zeggen.

Gebruik korte, directe, actieve zinnen. Maak de zaken niet ingewikkelder. Stel je voor dat je een gesprek voert met iemand die ADHD heeft. Korte, directe, actieve zinnen houden de aandacht van de lezer vast. Gebruik de passieve stem niet als je deze kunt vermijden.

Hieronder een korte grammaticale les:

Actieve stem: “Joe reed in de auto.”
Passieve stem: “De auto werd bestuurd door Joe.”

De actieve stem is waar je je op moet focussen. Houd het onderwerp en het werkwoord direct, zodat je de aandacht van de lezer vasthoudt.

Houd ook je taal eenvoudig en normaal. Nu is het niet het moment om je lezer op te voeden en te hopen dat hij op zoek gaat naar een woordenboek. Als je het gebruik van de termen “paradigma” en “synergie” kan vermijden, doe dat dan. Tenzij je bericht natuurlijk over paradigma’s en synergie gaat.

Opsommingen lezen makkelijk

Er zijn maar weinig technieken die zo effectief zijn als goed geplaatste opsommingen in je bericht.

Als je een paar punten hebt die besproken moeten worden, is er niets beter dan het gebruik van opsommingen en nummeringen.

Deze techniek doet een paar dingen:

 • Het houdt je boodschap overzichtelijk.
 • Het helpt om een logische opeenvolging van punten op te bouwen.
 • Het richt de aandacht van je lezer op iets dat vaak als belangrijk wordt gezien.

Zie je wat we bedoelen? De ogen van een manager gaan direct naar je opsommingen en deze worden onthouden. Nogmaals, houd ze eenvoudig.

Business schrijfvaardigheden tips

Gebruik eenvoudige paragrafen

Wij gebruiken deze graag.

Een eenvoudige paragraaf met één zin doet meer om de aandacht te vestigen op een gedachte dan bijna elke andere techniek. Stel je deelt een verhaal over iets dat gebeurde toen je een probleem aan het oplossen was. Je hebt je verhaal nauwkeurig en beknopt verteld en je hebt het gevolgd met een uitleg over de juiste procedure voor de behandeling ervan. Wat je echter wilt, is je baas te laten weten dat je de belangrijkste drijfveer was om het probleem op te lossen. Misschien wil je dit laten zien door iets te zeggen om de monotonie te doorbreken.

Dat is wat wij doen.

We vinden dat dit wonderen doet om de aandacht van de manager te krijgen. Het neemt niet veel ruimte of woorden in beslag. Het brengt de lezer gewoon terug naar het aandachtspunt.

Conclusie

Weinig mensen kunnen in opsommingen spreken.

Het is niet gemakkelijk. Je gebruikt meestal de woorden “Punt één”, “Punt twee”, enz… Daarom geven sommige mensen er de voorkeur aan om hun gedachten op papier te zetten. Het is een manier om een eenvoudig punt duidelijk te maken en aandacht te krijgen.

In het begin van dit artikel zeiden we dat er twee dingen zijn die je moet weten voordat je de zakenwereld ingaat: hoe te schrijven en goed te spreken. Goed luisteren is ook een goede vaardigheid. Je zult effectiever zijn als je leert te luisteren en mensen te begrijpen in plaats van dat je begrepen wilt worden. Dit artikel gaat er echter over dat je leert om je gedachten kenbaar te maken aan anderen door middel van schrijven.

Goed spreken is een kunst op zich. Het vereist enorme discipline en veel oefening. Misschien is het een idee om een cursus te volgen over het in het openbaar spreken, zodat je je comfortabel kan voelen wanneer je het met een grote groep over een onderwerp hebt.

Tips business schrijfvaardigheden

Schrijven daarentegen is zo’n noodzakelijke vaardigheid dat het een constante discipline vereist die je alleen met oefening en empathie kunt ontwikkelen. Experts zeggen zelfs dat de kunst van het schrijven bijna verloren gaat met de komst van de telefoon en met e-mail. Schrijf dus. Wat trainen is voor het lichaam, is lezen voor de geest. Maar schrijven is zo’n geconcentreerde oefening voor de geest, omdat het je leert empathisch te denken, terwijl je je gedachten voor een ander vastlegt, zodat ze je kunnen begrijpen.

Dit zal je vooral helpen in het bedrijfsleven. Als je leert om intelligent te spreken en te schrijven, dan zal het effectiever zijn dan elke handdruk ooit zou kunnen zijn.

Je creatieve schrijfvaardigheden verbeteren

Verbeteren creatief schrijven

Schrijvers denken allemaal dat het schrijven van een verhaal op geen enkele manier of vorm geformuleerd moet zijn. Maar wanneer een verhaal af is, heeft een verhaal altijd een systeem als het correct verloopt en resulteert in de tevredenheid van de lezer. Het systeem waar alle verhalen in vallen staat bekend als de 8-puntslijn.

Als je creatief begint te schrijven, moet een nieuwe schrijver ergens beginnen en op de een of andere manier aan een verhaal in bijna mathematische zin denken. Het kennen van de 8-puntslijn kan leiden tot goed gestructureerde verhalen die in hoogte lijken te stijgen tot de beste plaats waar de lezer de reis naartoe volgt. Bij het betreden van het verhaal moeten we dat verhaal geleidelijk verhogen, zodat de resulterende trap niet te breed of te hoog is, maar één trede per tijdreis.

Het plannen van een verhaal rond de 8-puntslijn voorziet elke trede van een juiste hoogte en breedte en de lezer klimt met relatief dezelfde snelheid met elk verhaal waarvan hij of zij heeft genoten. Er is niets nieuws aan het schrijven van verhalen en de lezer is tegenwoordig zo slim geworden dat hij/zij al heel vroeg ontdekt dat de plot en het leesgemak van een verhaal niet bestaat.

Wat zijn deze 8 punten? We zullen elk punt bespreken aan de hand van het belang ervan en het juiste gebruik ervan bij de opbouw van je verhaal.

 

De 8 punten van de schrijven

 • De introductie
 • De trekker
 • De zoektocht
 • De verrassing
 • De kritische keuze
 • De climax
 • De ommezwaai
 • De resolutie

 

Het eerste punt van de verhaalstructuur – De introductie

De introductie is de wereld die we betreden. Tijdens de introductie moeten we de dagelijkse wereld van het personage begrijpen. Deze wereld en deze situatie bepalen alles.

In een show als The Walking Dead openen we de serie met een politieagent en zijn partner en uiteindelijk praten ze over hun problemen met de vrouwen in hun leven. We raken vrij snel vertrouwd met hoe de een een beetje een rokkenjager lijkt te zijn en de ander een getrouwde man. Al snel gaan we over op een achtervolging in de auto en de sheriff (de getrouwde man) wordt neergeschoten.

Dit is de introductie. We raken vertrouwd met de wereld van onze personages en begrijpen met wie we precies te maken hebben en in welke wereld ze leven. De introductie is het beginpunt van onze wereld, maar deze kan uiteraard veranderen. Dat is een onderdeel van plotpunten en verhaalstructuur. Omdat we de wereld binnenkomen als politieagenten die problemen hebben met vrouwen en al het andere volkomen normaal is, betekent niet dat de omstandigheden niet kunnen veranderen in het volgende punt van de verhaallijn.

Creatief schrijven verbeteren

 

Het tweede punt van de verhaalstructuur – De trekker

De trekker is het punt waarop de omstandigheden veranderen en is het schrijven van de reden en het doel van de reis. De trekker komt voort uit de introductie en er moet iets worden gedaan, aangezien deze trekker de omstandigheden heeft uiteengezet om de personages naar iets te duwen wat ze niet kunnen veranderen. Er moet iets gebeuren. Dit is ook wel bekend als het activerende incident en moet zelfs in langere verhalen vrij snel plaatsvinden om de lezer over te halen om zijn tijd te investeren.

In The Walking Dead ontdekken we al snel dat de neergeschoten politieagent in het ziekenhuis ligt en dat er iets niet helemaal in orde is. De wereld is drastisch veranderd terwijl hij bewusteloos was. De wereld is veranderd in een nachtmerrieachtig land van zombies en onze sheriff wordt gekatapulteerd in een situatie die hij noodgedwongen onder controle moet krijgen.

De trekker hoeft in het begin niet met moed of actie geconfronteerd te worden. Je personages kunnen enige tijd nodig hebben om grip te krijgen op hun emoties en zelftwijfel. Ze kunnen huilen of een maand in bed liggen. Het maakt niet uit hoe ze in eerste instantie reageren op dit plotselinge probleem, maar het is zeker dat er een probleem moet ontstaan. Dit probleem moet zo rampzalig zijn dat het de hele wereld omvat. Het kan een probleem zijn zo klein als het zien van een zwarte moedervlek op hun arm en beginnen te denken dat het kanker kan zijn. Het kan zijn dat ze een aktetas vol geld vinden en niet weten wat hun geluk hen werkelijk brengt.

Wat je ook kiest, het is aan jou en de behoefte van de reis ontstaat wanneer de trekker wordt overgehaald.

Het derde punt van de verhaalstructuur – De zoektocht

Nu is het tijd voor je personage of personages om naar hun bestemming te lopen. De zoektocht is wanneer je personages een beslissing nemen dat ze niet alleen maar inactief gaan zitten en wensen dat het niet zo was. Ze zullen opstaan en beginnen te werken aan het oplossen van hun probleem.

In The Walking Dead begint de zoektocht wanneer onze sheriff besluit dat hij zijn familie moet vinden en dat er geen zombies zijn die hem ervan weerhouden ze te vinden. Hij gaat naar het politiebureau en verzamelt geweren. Hij leert hoe hij de zombies moet doden en ziet er een beetje stoutmoediger uit dan de zwakke man die uit het ziekenhuis kwam. Dit is het punt waar we beginnen te lopen naar een doel en het tempo begint te versnellen.

Of de trekker nu slecht of goed is maakt niet uit, er moet altijd een reis naar iets zijn en ons volgende punt maakt die reis ingewikkelder, zodat het niet al te gemakkelijk is.

Tips creatief schrijven

Het vierde punt van de verhaalstructuur – De verrassing

We kunnen aangenaam verrast zijn of traumatische verrassingen ervaren. De verrassing is het punt van ons verhaal dat het grootste deel in beslag neemt. Deze verrassingen moeten niet gemakkelijk te voorspellen zijn, maar moeten de lezer verbazen en het gevoel geven dat ze het allemaal hadden moeten zien aankomen.

Verrassingen kunnen in veel verschillende vormen voorkomen. Het kunnen complicaties of obstakels zijn of nieuwe kennis die het personage naar voren drijft of een belemmering in hun zoektocht veroorzaakt.

In de eerste afleveringen van The Walking Dead gebeuren een hoop dingen. Onze sheriff ontdekt dat het vinden van zijn familie niet gemakkelijk is als hij de stad binnenkomt. Hij wordt ontmoet door zijn eerste kudde zombies en raakt gestrand en geïsoleerd in een tank. Hij is veilig, maar hij kan niet alleen naar buiten lopen. Wanneer een stem tegen hem begint te praten vanuit de radio van de tank weten we niet wat er gaat gebeuren of wie het zelfs is.

Eén ding in deze aflevering van The Walking Dead dat voornamelijk positief is, is dat onze sheriff een beslissing moet nemen. Zal hij deze man vertrouwen of blijft hij veilig in de tank?

Het vijfde punt van de verhaalstructuur – De kritische keuze

Op dit punt staan we voor een kritische beslissing en definiëren we ons karakter onder een hoge mate van stress. Deze situaties kunnen leiden tot elk einde, maar ze moeten in je verhaal worden geplaatst om je karakter te definiëren en resulteert in een hogere plaats in de lijn.

Het moment in The Walking Dead waarop onze sheriff vastzit in de tank en de stem hem roept en hem vertelt wat te doen en wanneer te doen, wordt de sheriff gedwongen te onthullen dat hij dit niet alleen kan doen. Zijn kritische keuze om op een mede-overlevende te vertrouwen, maakt ons duidelijk wat er komt en hoe de reis naar zijn familie moet worden gemaakt.

Creatief schrijven

 

Het zesde punt van de verhaalstructuur – De climax

De climax is waarschijnlijk een van de meer bekende punten van het verhaal. Zelfs de leek weet wanneer ze de climax hebben bereikt in een film. De climax is het resultaat van de kritische keuze van je personage. Het is het hoogste punt van de spanning van het verhaal. Of het personage wint of verliest maakt helemaal niet uit, wat telt is dat je lezer of publiek wordt meegesleept in de spanning en het resultaat belangrijk vindt.

In The Walking Dead aflevering waar we het over hebben, neemt onze sheriff zijn beslissing en besluit om hulp van buitenaf en van een buitenstaander te accepteren. Hij verlaat de veiligheid van de tank en we worden in het midden van zijn angst geduwd, want de kudde zombies die hem in eerste instantie niet opmerkt ziet hem en probeert hem te bereiken. Dit zorgt voor een achtervolging en de angst van de sheriff wordt de onze.

 

Het zevende punt van de verhaalstructuur – De ommezwaai

De ommezwaai is het onvermijdelijke gevolg van de kritische keuze en climax. Alles verandert bij de ommezwaai. Ook hier kan het negatief of positief in aard zijn. Niets hoeft te zijn zoals iemand het eerder heeft gedaan, maar het moet wel gebeuren. Net zoals rijden de introductie en hard rijden de trekker en het wrak de climax is, moet je verhaal resultaat hebben. Is de bestuurder dood of gewoon gewond? Wat je ook besluit, de ommezwaai is de verandering van de wereldsituatie van de hoofdpersoon.

In The Walking Dead, nadat onze sheriff ontsnapt aan de zombies, ontmoet hij de eerste van zijn toekomstige medespelers. Zijn keuze om te vertrouwen brengt hem een stap dichter op zijn weg naar het vinden van zijn familie. De ommezwaai is dat hij niet langer alleen is.

Het achtste en laatste punt van de lijn – De resolutie

De resolutie is een terugkeer naar een zekere normalisering. De personages zullen wijzer zijn en ze zullen worden veranderd door hun strijd, maar ze kunnen nu weer rusten. Het verhaal is compleet en er zijn geen losse uiteinden meer. De resolutie laat een gevoel van tevredenheid achter bij het publiek en de lezer.

Creatief schrijven tips

Conclusie

In televisieprogramma’s zoals The Walking Dead hebben we veel van deze punten van de lijn. Dat is de aard van televisie. Elke aflevering van een serie moet altijd intrigerend en bevredigend en spannend zijn. Dus, het resultaat is dat een heleboel voorbeelden van elk punt uit een aflevering of serie kan halen. De verhalen op televisie moeten episch van aard zijn. Ze zijn groot en één centraal probleem is waar alles om draait en houdt het verhaal uiteindelijk in beweging in de richting van het einde of de uiteindelijke resolutie.

In The Walking Dead worden we gemotiveerd om elke aflevering te bekijken, omdat we willen weten wat er gebeurt en of het probleem van de zombies ooit zal worden opgelost. Maar we zijn geïnteresseerd om te kijken, omdat elke lijn van een aflevering over verschillende onderwerpen en situaties gaat. Televisiekijken kan je veel leren over hoe verhalen worden bedacht en ontworpen. Ieder van ons heeft deze lijn in ons geheugen gegrift en je moet hem gebruiken bij het ontwerpen van je eigen lijnen.

Waar je ook over schrijft in je verhalen, dit systeem is geen ontwerp voor het stellen van regels, het is een ontwerp om het verhaal goed gestructureerd te houden en volgens een eeuwenoud recept over goed verhaal vertellen. Schrijvers passen de regels vaak aan, maar nooit zozeer om dat de lezer ontevreden is en de interesse verliest. Het doel van deze lijn is om het schrijven volledig bevredigend te houden.

Blijf schrijven en stop nooit met dromen.

Voorkombare fouten tijdens het schrijven van fictie

Voorkombare-schrijffouten

Wanneer (meestal beginners) hun droom om het schrijven van fictie willen nastreven worden er vaak makkelijk voorkombare fouten gemaakt. Hieronder zullen we deze fouten uitgebreid toelichten.

 

Te veel personages

Wanneer een beginner voor het eerst een kort verhaal of een fictieboek schrijft, proberen ze vaak te veel personages in de eerste paar pagina’s te plaatsen. Elk personage moet worden ontwikkeld en het lezen van een boek waarin de eerste paar pagina’s vier of vijf personages bevat, is niet effectief. Er is duidelijk te veel detail voor de lezer om in zo’n korte ruimte te verwerken. Streef naar een solide openingsscène en het is relatief eenvoudig om in de eerste paar pagina’s te focussen op slechts één of mogelijk twee personages.

Als je de scène beschrijft, kun je je ook focussen op een actie, wat een manier is om je personages langzamer te introduceren. Dit geeft de lezer de tijd om de scène in beeld te brengen, het personage of de personages te leren kennen en een idee te krijgen van het thema van het verhaal.

Het kan je helpen om korte vignetten te schrijven van een gesprek of een actiescène. Evalueer wat je hebt geschreven en als je tevreden bent, ga dan naar de volgende scène.

 

Vermijd het gebruik van te veel onderdelen

Soms kunnen verhalen de lezer in verwarring brengen door te veel plotpunten in slechts een paar pagina’s. Wees voorzichtig om elk plotpunt te gebruiken om een specifieke scène te bouwen. Actie, tempo en interesse zijn de kenmerken om naar te streven in elke scène. Wees specifiek met de informatie die je schrijft om de lezer een volledig beeld te geven.

Het is belangrijk om alleen informatie op te nemen die het plot vooruithelpt en irrelevante details weg te laten. Als je bijvoorbeeld een postbode noemt wiens enige functie is om een brief te bezorgen, vermeld dan niet zijn naam of dat hij een slechte rug heeft.

Wees fantasierijk met je schrijven. De wind waait, brult, scheurt, zweept, enzovoort. De manier waarop je woorden beschrijft zal een interessanter element toevoegen aan je schrijven.

Pas op dat je te veel irrelevante details gebruikt. Omdat het doel is om het plot te ontwikkelen, de karakterisering te verbeteren en tegelijkertijd een gevoel van tijd en plaats te geven. Bewaar de details voor je belangrijke personages.

Tips voorkomen schrijffouten

 

Mis je inbeeldingsvermogen?

Vaak ontbreekt het nieuwe schrijvers aan levendige beelden, wat hun fictie saai maakt. Vermijd het gebruik van oude clichés en flauwe grapjes. Grappen kunnen prima zijn, maar maak ze uniek en passend bij de omstandigheden.

Gebruik beelden die passen bij het personage in je verhaal. Als het personage bijvoorbeeld altijd bezig is met rondrennen, gebruik dan beelden die betrekking hebben op snelheid. Plaats het personage in een scène of plaats die betrekking heeft op snelheid, zoals een snelle auto of een sneltrein.

 

Creëer een gevoel van plaats

Het is belangrijk om je lezers te laten zien waar je personages werken en waar ze wonen. Als je niet alle zintuigen met je beschrijvingen betrekt, zullen de personages in een vacuüm rondzweven. Als het verhaal zich afspeelt in het louche gebied van een grote stad, beschrijf dan het uiterlijk van de gebouwen, de geuren en het type mensen dat in het gebied woont. Hetzelfde geldt als het verhaal zich afspeelt in een buitenwijk van de stad. Hoe ziet het eruit? Hoe schijnt het licht op de huizen?

Vaak beschrijven de auteurs hoe de dingen er uitzien, maar denk na over hoe angst smaakt of hoe boosheid ruikt. Wees avontuurlijk met je woorden om de achtergrond van het verhaal te creëren.

 

Dialoogvaardigheden

De dialoog moet echt klinken om de interesse van de lezer te behouden. De dialoog moet het conflictniveau verhogen om het verhaal vooruit te helpen. Hoewel het belangrijk is om het tempo of de intensiteit van het verhaal te veranderen, moet de intensiteit geleidelijk toenemen om meer anticipatie in de lezer te produceren. Als het saai, te compleet of aangenaam is, wordt het niveau van het conflict niet verhoogd. Vermijd personages die lange biechtstoeltoespraken maken of die lange, gezellige gesprekjes voeren. Gebruik de dialoog om essentiële informatie te verstrekken en het belangrijkste is dat de dialoog het personage moet laten zien.

 

Grammatica

Fouten in de grammatica springen er als een lelijk eendje uit. Het is essentieel om je verhaal te lezen en te herlezen om op zoek te gaan naar grammaticafouten en om ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde woorden herhaalt. Het beste is om je verhaal minimaal een week lang opzij te zetten, lees dan je hele verhaal hardop voor. Meestal zul je fouten vinden die er direct uitspringen en die je de eerste keer hebt gemist. Zet een vraagteken bij de probleemgebieden terwijl je leest.

Als je je vaag ongemakkelijk voelt bij een scène of passage, vraag jezelf af of deze scène in dit verhaal thuishoort. Afhankelijk van het belang van de scène kan het zijn dat je de scène wilt verwijderen of herschrijven.

Schrijffouten-voorkomen

 

Conclusie

Nadat je uiteindelijk die laatste correcties hebt aangebracht, is je verhaal compleet. De extra tijd die je besteedt aan het herlezen en herschrijven van sommige delen van je boek, zullen zeker de moeite waard zijn. Het kan het verschil zijn voor je uitgever om je boek wel of juist niet te drukken.

Tips voor het schrijven van een kort verhaal

Kort verhaal schrijven

Creatief schrijven in de korte verhaalvorm vereist dat de lezer zo snel mogelijk figuurlijk bij de haren wordt gepakt. De creatieve schrijver moet het korte verhaal zo dicht bij de actie beginnen als redelijkerwijs mogelijk is. Het verhaal moet heel dicht bij de conclusie van het verhaal beginnen. Korte verhalen zijn erop gericht om personages en scènes te behouden en richten zich meestal op slechts één conflict. Korte verhalen worden altijd naar een plotselinge en onverwachte openbaring gedreven.

Om ideeën op te doen is oefening in het schrijven nodig en je kunt die oefening krijgen door je schrijfvaardigheid te oefenen. Creatieve schrijfimpulsen kunnen de korte verhaalschrijver voorzien van de broodnodige oefening en voordat je begint met het toepassen van de nieuwe vaardigheden die je hier zal, stellen we voor dat je oefent met schrijfimpulsen. Je kunt ze overal op het internet vinden en je moet je schrijfspieren dagelijks oefenen.

 

Hoe beginnen: Navigatietips

Daar zit je dan, gewillig en klaar om het volgende verhaal te schrijven dat je uit wilt brengen. Je hebt het allemaal in je hoofd, maar zonder kennis om het op papier te krijgen. Hier zijn enkele korte verhaaltips die je helpen om je in de eerste versnelling te krijgen.

 • Wat wil je hoofdpersoon bereiken?
 • Aan het begin, welke belangrijke acties (die morele implicaties hebben) heeft je karakter genomen om zijn of haar doelen te bereiken?
 • Zijn er momenteel onverwachte resultaten (gerelateerd aan de vorige acties van het personage) die de emotionele energie van je verhaal zouden kunnen verhogen?
 • Is er iets in de omgeving, of dingen die door je personage kunnen worden gezegd, of in de toon of stemming die kunnen helpen bij het vertellen van het verhaal?
 • Is er een morele implicatie binnen de keuzes die je personage maakt om tot het hoogtepunt van het verhaal te komen? Wat is de keuze die gemaakt is om het laatste conflict van het verhaal op te lossen?

Je verhaal kan net zo eenvoudig zijn als je eigen levensverhaal. Misschien heeft je volleybalteam van de middelbare school net een grote overwinning behaald toen ze bezig waren met een nog nooit eerder geziene reeks verliezen. Misschien heb je laatst verder gelopen dan je ooit eerder had gelopen en misschien had je het gevoel dat je zou kunnen sterven. Wat je ook schrijft, het verhaal moet belangrijk genoeg zijn om een reden te hebben om verteld te worden. Laat die reden in elk verhaalelement doorschijnen.

Het schrijven van een verhaal is geen toneelstuk. Een verhaal schrijven is iets meer zeggen met je verhaaltools dan alleen wat er gebeurd is. Het schrijven van verhalen heeft een wetenschap, maar het komt samen in een kunst.

Elke schrijver heeft strategieën nodig die op lange termijn werken. Hier zijn er een aantal die voor andere schrijvers in de loop van hun carrière hebben gewerkt.

 • Schrijversdagboek – Je geest is een ei en het tijdschrift is de kip. Het bijhouden van een dagboek kweekt introspectie en introspectie creëert ideeën.
 • Schrijf veel – Ideeën heeft geen enkele schrijver iets aan zonder de ervaring om het duidelijk en kunstzinnig op papier te zetten.
 • Luister – Iedereen praat anders en iedereen heeft een verhaal te vertellen als je goed luistert.
 • Let op details en schrijf ze op – Ideeën en een verhaal hebben heeft geen zin voor leken. Daarmee bedoelen we dat de meerderheid van de wereldbevolking nooit een verhaal heeft verkocht. De reden hiervoor is dat ze gewoon geen ervaring hebben met alledaagse dingen levendig genoeg maken om ervoor dat andere personen pagina’s om blijven slaan.
 • LEES!

Kortverhaal

 

Zorg voor een pittige introductie

Vergeet niet dat je een kort verhaal aan het schrijven bent en dat korte verhalen tegen het einde ervan beginnen. Schrijf dus een pittige openingszin. We leven in een snelle wereld en dus al het schrijven moet snel interesse wekken.

Het ongewone

‘Het gevoel dat John had toen hij voor het eerst zijn tanden in menselijk vlees zette, was totaal niet zoals hij had verwacht.’

Dit is een voorbeeld dat voor een lezer een zeer goede reden kan zijn om verder te lezen. Het ongewone is een geweldig middel om aan te haken op de behoefte van een lezer om meer te weten te komen.

Het onverwachte

‘John had niet verwacht toen hij vanochtend wakker werd dat dit zijn laatste dag op aarde zou zijn.’

Dit kan een zeer misleidende opening zijn die de belichaming is van het onverwachte.

Een actie

‘Terwijl het vuur zijn huis verwoest huilt hij, omdat hij ondanks zijn inspanningen ze niet kon redden.’

Deze actie kan misleidend zijn en zal iets zijn om de lezer door te laten lezen.

Een conflict

‘Ze grijpt zijn pols terwijl hij terugtrekt om te slaan en de blik van haar ogen schreeuwt NOOIT MEER.’

Het openen te midden van het conflict is emotioneel grijpend en zal de lezer aanmoedigen om verder te lezen om te zien hoe het conflict wordt opgelost.

Houd dat tijdens de hele lengte van de eerste paragraaf vast, terwijl je onthoudt dat de eerste paragraaf ook het centrale conflict van een kort verhaal moet introduceren via het personage en hun innerlijke conflict, terwijl ze debatteren over hun volgende stappen. De inleiding biedt een intrigerend contrast tussen het verleden en het heden en biedt een keuze aan richtingen naar de toekomst. Verhaal is altijd een kwestie van mogelijke richtingen en je hoofdpersoon komt in een kort verhaal meer ontwikkeld in hun momentum naar een definitieve keuze.

Kort verhaal

 

Je personages zijn alles

Om personages in je verhaal te schrijven, moet de schrijver meer vertrouwd zijn met het verleden en de attributen van het personage dan daadwerkelijk gepresenteerd wordt aan de lezer. Voordat je aan je verhaal begint, is hier een lijst met dingen waarover je de details moet weten.

Dingen die je mogelijk wel of niet over je personage deelt:

 • Naam
 • Leeftijd
 • Baan
 • Afkomst
 • Uiterlijk
 • Verblijfplaats
 • Huisdieren
 • Religie
 • Hobby’s
 • Status van de relatie
 • Kinderen of niet
 • Persoonlijkheid en temperament
 • Favoriete kleur
 • Vrienden
 • Favoriete maaltijden
 • Drugs of alcohol
 • Angsten
 • Zwakke punten
 • Een haatdragend iets
 • Geheimen
 • Levendige herinneringen
 • Ziektes
 • Tikken
 • Slaappatronen

Het is nuttig voor de schrijver om dit alles te weten, maar het is niet noodzakelijk voor de lezer. De belangrijkste dingen over de personages van je verhaal vallen binnen vier algemene gebieden.

Vier gebieden die de lezer moet weten

 • Gedachten – Diep in de gedachten van je personages treden laat zien hoe ze denken. Dit geeft de lezer een kans om angsten, herinneringen en hoop en dromen te leren kennen.
 • Uiterlijk – De lezer krijgt een mentaal beeld van het karakter waarover je schrijft. Een baardgroei van drie dagen van het personage zegt iets anders dan een schoongeschoren gezicht.
 • Spraak – Hoe spreekt je personage? Stotteren weerspiegelt iets dieper dan iemand die scherp en met een verhoogd volume spreekt.
 • Actie – Vermeld niet alleen een heleboel bijzaken, laat precies zien wie dit personage is door je actie betekenis te geven en te definiëren wat voor persoon je karakter is.

Kortverhaal schrijven tips

 

Beslissen over een standpunt

Je verhaal wordt verteld vanuit een bepaald perspectief. Als schrijver moet je beslissen wie je verhaal gaat vertellen en hoeveel informatie je vanuit dat perspectief wilt vertellen. Je verteller kan worden verbonden aan de actie die zich binnen het verhaal subjectief afspeelt of buiten de actie vallen, waarbij het allemaal objectief wordt gerapporteerd.

 • Eerste Persoon – De verteller is een “ik”. De verteller is direct betrokken bij de actie van het verhaal als hoofdpersoon of een secundair personage dat het hele verhaal over de hoofdpersoon vertelt. Dit is het eenvoudigste standpunt voor nieuwe schrijvers.
 • Tweede Persoon – Dit standpunt wordt aan de lezer verteld als een “jij” verhaal en maakt de lezer een deelnemer aan de gebeurtenissen die ontwikkelen.
 • Derde Persoon – Dit standpunt is de “hij”, “zij” of “het” methode van verhalen vertellen. Deze verteller kan beperkt zijn in kennis of alwetend in hun kennis.
 • Beperkt – Vertrouwt op de kennis van één personage. Zonder de aanwezigheid van het personage kan de lezer niets weten.
 • Alwetend – Ruimte om het verhaal te verkennen vanuit een goddelijke kennis over elk detail, inclusief de gedachten van personages en hun geheime drijfveren. Karakters zijn transparant voor de lezer.

 

Dialoog moet veel betekenen

Dialoog is wat personages tegen elkaar zeggen (of kunnen interne gedachten zijn die in gedachten worden uitgesproken) binnen je verhaal. Bij elke verandering van spreker moet de schrijver een nieuwe alinea toekennen om de verwarring bij de lezer zo laag mogelijk te houden.

Dialooglabels

Dit zijn waarschijnlijk een van de meest misbruikte literaire apparaten in het schrijven van verhalen. Het standpunt “laat zien, vertel niet”, verklaart alles wat een nieuwe schrijver nodig heeft om alles te begrijpen over dialoogapparaten en het schrijven van verhalen in het algemeen.

“Rennen!”, zei John angstig.

Dit voorbeeld is gewoon grappig voor doorgewinterde schrijvers. Het overmatig gebruik van bijvoeglijke naamwoorden in dialooglabels komt heel vaak voor bij nieuwe schrijvers die zijn opgegroeid met het lezen van dergelijke dingen uit hun grammaticale schoolboeken. Het gebruik van dergelijke bijvoeglijke naamwoorden in de literatuur voor volwassenen is simpelweg vertellen in plaats van dat het getoond wordt.

Hoe kan een verhaalschrijver de angst van John laten zien in plaats van simpelweg te zeggen dat hij bang was?

Inleiding tot bepaalde emotionele gemoedstoestanden kan aan de lezer worden overgebracht door af te leiden dat iemand iets in angst zou kunnen zeggen.

“Rennen!”, schreeuwde John.

Overmatig gebruik van bijvoeglijke naamwoorden is altijd een slechte zaak, dus probeer ze te vervangen door een synoniem dat dit niet is. Context vertelt het overgrote deel van wat de lezer moet weten. Pas op voor overmatig gebruik van bijvoeglijke naamwoorden in dialoog en in al het schrijven. Als de angst eenmaal is geïntroduceerd, dan weet de lezer al dat alles daarna binnen de scène met angst of uit angst gebeurt.

Dialooglabels moeten spaarzaam worden gebruikt. Lees je dialoog door en verander deze indien nodig. Een lezer hoeft niet elke keer als een personage spreekt te weten hoe de woorden naar buiten kwamen. Zodra de toon is gezet, zal de lezer automatisch vanuit de dialoog zelf intuïtief aanvoelen hoe de dialoog wordt gesproken.

Kort verhaal schrijven tips

Laat de lezer weten waar ze zich bevinden

De omgeving bestaat uit vier algemene gebieden waar het plot plaatsvindt.

 • Tijd – Wanneer gebeurt dit? Tijd is verleden, toekomst en heden en ook ‘s morgens, ‘s middags of ‘s avonds. Het is ook nauwkeuriger, maar het komt maar zelden voor dat de schrijver de lezer moet vertellen dat het 4:27 uur op een dinsdag is.
 • Locatie – Ben je binnen of buiten of zit je in een huis of appartement. Ben je in de ruimte of op de planeet Krypton? Locatie is belangrijk.
 • Context – Is het glas half vol of is het half leeg? Het plaatsen van context is een manier om sfeer te scheppen en wordt beschrijvend geschreven om een kader te bouwen waarin de lezer zal leven gedurende het verhaal. Een Victoriaans herenhuis uit 1800 kan op veel verschillende manieren worden beschreven, maar voor een horrorverhaal is het nodig dat er bepaalde dingen toegelicht worden. Context is het kader voor het verhaal dat je aan het schrijven bent.
 • Sfeer – Dit is de gemoedstoestand die de lezer ontleent aan de context. De schrijver bepaalt het kader en de sfeer is het gevoel dat de schrijver achterlaat door de keuzes die hij in de beschrijving heeft gemaakt. De sfeer van een liefdesverhaal is wederom heel anders dan die van een horrorverhaal.

 

Het plot is erg belangrijk

Het plot is hoe de schrijver van het korte verhaal de situatie opstelt. Plot is elke draai en elke bocht die de lezer naar een climax leidt. Plot is wat er gebeurt, de actie, de verhaallijn zelf. Plot komt altijd op een oplossing of een definitief antwoord op elke vraag die in het verhaal wordt gesteld.

Een grondig begrip van de verhaalelementen hebben (de tools van de schrijver) die acties van personages ontwikkelen en het resultaat van die acties, geeft je de tools om je volgende korte verhaal uit te tekenen.

 • De haak – De grijphaak die de lezer vastgrijpt en naar binnen trekt om ervoor te zorgen dat ze pagina’s blijven omslaan.
 • Conflict – Het ding waar het personage tegenaan loopt. Een conflict kan intern of extern zijn.
 • Complicatie – Het ding dat het personage ervan weerhoudt om het doel te bereiken.
 • Overgang – Het schrijven dat verandert van scène naar scène of van plaats naar plaats of van tijd naar tijd.
 • Flashback – Dingen die eerder gebeurden zijn belangrijk voor het personage hier en nu.
 • Climax – De stijgende actie bereikt hier het hoogste punt.
 • Vallende actie – De tijd na de climax wanneer het personage geconfronteerd is met het ergste van het conflict en de dingen terugkeren naar normaal (of niet).
 • Resolutie – Het belangrijkste probleem is opgelost.

Het plot is slechts een kwestie van brainstormen over ideeën uit het centrale thema van het verhaal. Je weet wat je probeert te zeggen, dus schrijf het op en kijk naar de mogelijke reacties die je personages kunnen hebben op de problemen die zich voordoen.

Schrijftips kort verhaal

 

Wat is het probleem?

Conflict is de spanning die je verhaal een begin geeft. Deze spanning komt van de oppositie die een hoofdpersoon moet aangaan, of dat conflict nu van binnenuit of van buitenaf komt. Door binnen de conflicten enige gelijkheid in oppositie te behouden, is je spanning voldoende in evenwicht om een lezer in je verhaal te houden.

Er zijn verschillende soorten conflicten, zoals:

 • Mysterie – Een conflict met slechts genoeg uitleg om de lezer te plagen. De schrijver geeft nooit alles weg.
 • Overwinning – Goed en kwaad hebben allebei heel wat opties om er als winnaar uit te komen.
 • Vooruitgang – Een voortdurende verhoging van de obstakels waar een personage mee te maken krijgt. Het wordt steeds moeilijker.
 • Oorzaak – De personages worden meer verantwoordelijk gehouden voor hun acties dan in het echte leven zo is. Personages betalen voor hun fouten en worden flink beloond voor hun nobele daden.
 • Verrassing – Een zeer complexe situatie die verhindert dat de lezer de uitkomst kan raden.
 • Empathie – Maakt dat de lezer zich identificeert met de personages en situaties waar de lezer zich vanuit zijn eigen leven mee kan identificeren.
 • Inzicht – Een openbaring over de aard van de mens.
 • Universaliteit – Een betekenisvolle strijd waar alle lezers hetzelfde gevoel over hebben, ook al is de locatie van de strijd uniek voor het verhaal.
 • Hoge inzet – Het resultaat is belangrijker dan wat dan ook, omdat de personages waar de lezer van is gaan houden, iets heel belangrijks kunnen verliezen.

Conflict is alles in een verhaal. Conflict is wat Bella naar een weerwolf of een vampier drijft. Zonder conflict is er geen reden om over je personages te schrijven.

 

Schrijf opwaarts

De climax is het keerpunt van het korte verhaal. Het heeft het snelste tempo en is het spannendste deel van het schrijven. Het is het dramatische hoogtepunt.

Succesvolle schrijvers zeggen dat de crisis altijd wordt gepresenteerd als een scène en dat het het moment is waar de lezer al die tijd voor gelezen heeft. Het hoogtepunt is de reden waarom de lezer zijn mentale beenspieren heeft getraind om samen met je personage opwaarts te gaan. Het bereiken van de climax maakte alle wendingen de moeite waard en dus moet je climax de moeite waard zijn en niet slap en teleurstellend.

 

Zorg ervoor dat het allemaal goed komt

De oplossing van alle conflicten moet de lezer tevreden achterlaten. De resolutie is de oplossing voor de problemen van je personage. In het korte verhaal is een complete oplossing voor elk probleem heel moeilijk te bereiken voor een schrijver en het is alleen nodig om de lezer te laten zien dat de personages waar hij/zij omgeeft, op de een of andere manier veranderen door het conflict in het verhaal en deze oplossing.

Kortverhaal schrijven

 

Conclusie

En dat is het. Het korte verhaal is naar verluidt veel moeilijker te volbrengen voor een schrijver dan langere vormen van fictie. Het korte verhaal vereist evenveel detail, maar wordt in weinig woorden geperst. De schrijver moet gebruik maken van elk wapen in zijn/haar arsenaal om tot een compleet verhaal te komen dat ook voor de lezer bevredigend en plezierig is. Dit in een paar woorden doen vereist veel aandacht voor elk detail.

Het schrijven van verhalen is leuk en de moeite waard en iedereen die de hobby opneemt neemt een enorme uitdaging aan. Misschien is het niet voor jou, maar iedereen heeft een paar mooie verhalen te vertellen en door te proberen verlies je hooguit wat tijd.

Veel succes en we hopen snel iets over je te lezen.