Osho Meditatiedag Amsterdam        Niet voor de prestatie,

Stemmen en contacten met Amsterdamse sannyasins hebben mij naar de hoofdstad getrokken voor de eerste OSHO-meditaties in een groep.

...en daar zit je dan: eigenlijk voel je je anoniem tussen de anoniemen. Het is verfrissend en wellicht ook veilig. Jij weet van niemand iets en niemand weet iets van jou, van je leven of van je omstandigheden. Het enige wat ons bindt, is ons aller zoeken. Het enige wat ons hier samenbrengt is de magnetische kracht van Osho... wherever you taste the ocean, it is salty...

We hebben dus geen van allen een label om; we zijn alleen maar "human beings", die willen meemaken hoe het is om een meditatietechniek te beoefenen met mensen die er meer van weten.


Osho Dynamic meditation

Van de instructies sta je versteld: Patipado doet het "chaotic breathing" voor met het accent op het uitademen. Dat is even iets anders dan je zelf thuis al had geprobeerd na het zien van de videobeelden. Hier krijg je nu gedemonstreerd wat Osho noemt "do it totally". En tot je verbazing blijkt later dat je met deze stimulans tot meer zweetdruppels in staat bent dan je ooit voor mogelijk gehouden had... het eerste soort gif komt naar buiten.

En Patipado geeft aan: doe het voor jezelf, trek je niets van de anderen aan, want je bent hier voor jezelf.

En alweer tot je verba zing lukt het je nog ook; je vergeet de anderen.

Never mind and so what! Consciousness is niet leeftijd-gebonden. Woorden van Osho: Acceptance, a let-go, is the best in old age.

Do not think what others will think about me, en t h e  e f f o r t  t o  i m p r e s s, m a k e s  you  u g l y (Osho: Returning to the Source). Een tweede soort gif waarmee we bedeeld zijn door de prestatie-maatschappij. Het wonderlijke is, dat je nu niet op anderen indruk maakt, maar op jezelf! En dat werkt met een groot woord bevrijdend.

Het tweede deel van de dynamic, de catharsis, brengt so-wie-so het kind in je naar boven, want wat is er nu heerlijker dan gewoon schreeuwen of wild om je heen slaan en, zoals in mijn geval, lekker janken al weet je niet waarom. Alweer "gif spuien", stoom afblazen betekent het en dat kan en mag hier zonder dat iemand zich geroepen voelt om je te vermanen of te troosten. Grote schoonmaak op het emotionele vlak.

Osho zegt "whatsoever we are doing outside simultaneously goes on happening inside" (Book of Wisdom). Eindelijk springen we dan van het voetstuk waarop we onszelf zo graag plaatsen. Je komt naar de meditatie marktdag niet voor de prestatie, maar voor de ervaring. Dus als je in het derde en vierde deel niet constant de mantra HOO produceert of het kwartier volmaakt met je armen omhoog... who cares? En dan komt de "celebration" als de muziek weer zacht begint en langzaam aanzwelt... kan de wereld, het leven dan toch een dansfeest zijn!??


Osho No-mind Meditation (g i b b e r i s h )

Hoe moeilijk het is om veertig minuten vol te praten in een  t a a l  die  je  n i e t  s p r e e k t, is een ervaring op zichzelf. Thuis heb ik het een week lang geprobeerd met een - lach niet, of lach wel - kookwekker, want ik had er geen cd-tje bij dat me kon waarschuwen als ik eindelijk m'n mond mocht houden. Of er geen eind aan die veertig minuten komt. Werkelijk, je snakt naar de stilte, naar de bevrijding die de stilte brengt. Het moet in de toekomst een andere stilte worden dan de afwezigheid van geluid.

Die stilte is voor ons - voor mij althans - voorlopig alleen te zien in Osho als hij zelf de no-mind-meditation leidt op de video of, hoe gek het ook klinkt, in gebaren van Osho's handen als hij uitlegt "exactly in the middle is meditation".

Zo ga je dan van de rust van de meditatie terug naar het gewoel van de markt van het dagelijks leven, een ervaring rijker, en met een gevoel van als eenlingen toch "inter-dependent" te zijn; dat merk je aan het effect van meditatie in een groep.

Goed gek doen is gewoon gezond.

Riet Muuse